Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa

Liên hệ

Thông tin liên hệ

  32, Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hóa

  037.3713.988

  037.3713.985

  stttt@thanhhoa.gov.vn

Liên hệ